Home
About us
Products
Partner
Our Customer
Contact us
Home ›› Products & Services ›› Digital Signage & Video Wall

Digital Signage & Video Wall
นวัตกรรมระบบจัดการสื่อ Multimedia บนจอแสดงผลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้หลักการจัดการจากส่วนกลางผ่านระบบ Network ซึ่งสามารถกำหนด สถานที่, รูปแบบ และเวลาการแสดงผลได้อิสระ ทีมงานได้พัฒนาฟังก์ชั่นให้ง่ายต่อการใช้งาน และมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย รองรับกับลักษณะการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน

P&P Electronics Technology Company Limited
 
81/46 Moo 9 Chalongkrung Rd. Lampakchee Nongchok Bangkok 10530
Telephone : 02-9885774, 02-9885824 Fax : 02-9885794, 02-9885774 ext 12