Home
About us
Products
Partner
Our Customer
Contact us
Home ›› Products & Services ›› Enhanced Security System

Enhanced Security System
พัฒนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมตลาดที่ขยายตัวมหาศาล จนทำให้สังคมทั้งโลกเป็นโลกไซเบอร์ที่ไร้พรมแดนรวมทั้งในไทย ทำให้เกิดผลร้ายตามมาคือ การกระทำผิด การลักลอบเจาะ ขโมยข้อมูลจากเครือข่ายไอทีที่เชื่อมโยงถึงกัน รวมถึงการลักลอบเข้าไปทำลายซอฟต์แวร์การปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ โดยบรรดาแฮคเกอร์ชั้นเซียนที่มีจำนวนมากอยู่ทั่วโลก ทำให้ความจำเป็นในการหาโซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศของตน จัดเป็นความสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาด ที่วันนี้ คอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ

P&P Electronics Technology Company Limited
 
81/46 Moo 9 Chalongkrung Rd. Lampakchee Nongchok Bangkok 10530
Telephone : 02-9885774, 02-9885824 Fax : 02-9885794, 02-9885774 ext 12