Home
About us
Products
Partner
Our Customer
Contact us
Home ›› Products & Services ›› Collaboration & Data Center Solution

Collaboration & Data Center Solution

Collaboration
เทคโนโลยีคอลาบอเรชั่นจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาตอบโจทย์ให้องค์กร ธุรกิจได้ เพราะเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลการ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นเรียลไทม์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานร่วมกัน และปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงการสื่อสารกับลูกค้าและคู่ค้าด้วย ซึ่งความสามารถในการประสานความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ถือ เป็นข้อได้เปรียบของบริษัท โดยแนวทางเรื่องการคอลาบอเรชั่นเป็นการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย องค์กรที่มีอยู่เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น และรองรับการทำงานร่วมกันภายในบริบทของระบบงานธุรกิจ


Data Center Solution
เป็นโซลูชั่นที่ช่วยปกป้อง และสร้างความเป็นเลิศ ให้กับธุรกิจของคุณ ซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยี การใช้งานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์ และสตอเรจ การโอนถ่ายข้อมูลไปสู่เว็บแอพพลิเคชั่น การรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ และระบบป้องกันความปลอดภัย ของข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว แนวโน้มและความท้าทายในเชิงธุรกิจ ศูนย์ข้อมูล คือ หัวใจขององค์กร โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ การขยายตัวในเชิงธุรกิจที่รวดเร็ว ได้ส่งผลให้แต่ละส่วนงานภายในองค์กร มีการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเฉพาะของตนเองขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แนวทางแบบคู่ขนานดังกล่าวนำไปสู่ การมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเจ้าของระบบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละส่วนงานนั้นจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาและการจัดการโดยทีมงานต่างชุดกัน นอกจากนี้องค์กรต่างๆ ยังต้องเผชิญกับการคุกคามมากมาย เช่น การโจมตีจากบรรดาแฮกเกอร์ และไวรัสมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆ ที่อาจนำองค์กรไปสู่ภาวะวิกฤต ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่หนักหนาสาหัสมากองค์กรอาจเพียงแค่สูญเสียรายได้ แต่ที่ในกรณีที่เหตุการณ์ร้ายแรงมากนั้นอาจถึงขั้นต้องสูญเสียความเชื่อมั่นต่อองค์กรจากกลุ่มลูกค้าของตนได้ ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาพพจน์ของแบรนด์องค์กรถูกทำลายไปในที่สุด ดังนั้นการสร้างความปลอดภัยให้กับศูนย์ข้อมูลองค์กรจึงนับเป็บความจำเป็นที่เร่งด่วนและสำคัญยิ่ง

P&P Electronics Technology Company Limited
 
81/46 Moo 9 Chalongkrung Rd. Lampakchee Nongchok Bangkok 10530
Telephone : 02-9885774, 02-9885824 Fax : 02-9885794, 02-9885774 ext 12